صور للاعمار الاسلامي لكي اي سي كريسويل 1006 عنصراً

<bdi class="metadata-value">Minaret of al-Hakim mosque</bdi>
<bdi class="metadata-value">The White Monastery</bdi>
<bdi class="metadata-value">The White Monastery</bdi>
<bdi class="metadata-value">Arabesque corner shelves in an unidentified house</bdi>
<bdi class="metadata-value">Mausoleums of Aswan</bdi>
<bdi class="metadata-value">Dira' Abu'l-Naga</bdi>
<bdi class="metadata-value">Marble shazrawan in St. Maurice's house</bdi>
<bdi class="metadata-value">Mausoleums of Aswan</bdi>
<bdi class="metadata-value">Portal of an unidentified mosque</bdi>
<bdi class="metadata-value">The Red Monastery</bdi>
<bdi class="metadata-value">The Red Monastery</bdi>
<bdi class="metadata-value">Dome at the Mausoleums of Aswan</bdi>