Abdul-Hamid II Books and Serials, Library of Congress 319 items

<bdi class="metadata-value">A Turkish and English lexicon : shewing in English the significations of the Turkish terms</bdi>
<bdi class="metadata-value">Acaib-i alem</bdi>
<bdi class="metadata-value">Afaka bir nazar : zeval-ı aşk hakkında ba'zı muhakemat-ı fikriye-yi camidir</bdi>
<bdi class="metadata-value">Ahlâk-i hamîde</bdi>
<bdi class="metadata-value">Akıldan bela</bdi>
<bdi class="metadata-value">Amcamın kütüphânesi</bdi>
<bdi class="metadata-value">Ameriḳa, tarih keşfi</bdi>
<bdi class="metadata-value">Amthāl al-ʻArab</bdi>
<bdi class="metadata-value">Arbaʻ rasāʼil</bdi>
<bdi class="metadata-value">Arbaʻ rasāʼil</bdi>
<bdi class="metadata-value">Asılmış bir âdam : drâm</bdi>
<bdi class="metadata-value">As̲âr-ı perişân</bdi>
<bdi class="metadata-value">Aḥkâm ül-arâżî.</bdi>
<bdi class="metadata-value">Bahariye-i edebiyat ve mütenevvia-i ulum ve hikayat ve muzikat</bdi>
<bdi class="metadata-value">Bedraka-i lisan-i fransevi.</bdi>
<bdi class="metadata-value">Belâgat-i Osmaniye</bdi>
<bdi class="metadata-value">Beyan el-unvan.</bdi>
<bdi class="metadata-value">Beygirlerin ve başlica ḥayvânât-i ehliyenin eşkâli hâriciyesinin aḥvâli</bdi>
<bdi class="metadata-value">Bir sahte dervisik Asya-i vustada seyahatı</bdi>
<bdi class="metadata-value">Birinci kat : mużḥike : iki perde</bdi>
<bdi class="metadata-value">Bârgîr üstünde nefer taʻlîmi.</bdi>
<bdi class="metadata-value">Bârgîr üstünde ṭâḳım taʻlîmi.</bdi>
<bdi class="metadata-value">Bölük taʻlîmi : bölük taʻlîminin ḳavâʻid-i ʻumûmiyesi ve ṣûret-i taḳsîmi.</bdi>
<bdi class="metadata-value">Bûkâniyeler</bdi>
<bdi class="metadata-value">Cebir müderrisi</bdi>
<bdi class="metadata-value">Cellât</bdi>
<bdi class="metadata-value">Cours théorique et pratique de langue Francaise</bdi>
<bdi class="metadata-value">Coğrafya-i hükmî : (müt : piyade mülazimlerinden Ömer Suphi).</bdi>
<bdi class="metadata-value">Coğrafya-yı umumı̂</bdi>
<bdi class="metadata-value">Coġrafya-yi ṭabîʻî ʻilmine esâs-i muh̲taṣar.</bdi>
<bdi class="metadata-value">Coġrâfyâ-i avrûpâ.</bdi>
<bdi class="metadata-value">Coġrâfyâ-yı Sevḳülceyşi</bdi>
<bdi class="metadata-value">Coġrâfyâ-yı ḥikemî</bdi>
<bdi class="metadata-value">Divan-i Ṣabri Şakir : Nefʻi'iyle muasır bir şair olup Sultan Murad Rabi'in ahas nedmasından idi.</bdi>
<bdi class="metadata-value">Doksanalti (1296-1880) senesine mahsus huruk ve ticarete müteallik olan kisimlar.</bdi>
<bdi class="metadata-value">Doksanbeş (1295-1879) senesi hukuk ve tirete müteallik bulunan cetvel.</bdi>
<bdi class="metadata-value">Doksansekiz (1298-1878) senesi mevad-i hukukiye ve cezaiye istatistikleri.</bdi>
<bdi class="metadata-value">Doksanyedi (1297-1881) senesi hukuk ve tirete ait olan kisim.</bdi>
<bdi class="metadata-value">Dürret ül-muḥâkemat fî şerḥ-i Melcâ ül-ḳużât ʻinde tercîḥ il-beyyinât.</bdi>
<bdi class="metadata-value">Düstur</bdi>
<bdi class="metadata-value">Dīwān Abī al-Faḍl al-ʻAbbās ibn al-Aḥnaf. Wa-fī ākhirihi Dīwān Jamāl al-Dīn Yaḥyá ibn Maṭrūḥ.</bdi>
<bdi class="metadata-value">Dīwān al-Buḥturī</bdi>
<bdi class="metadata-value">Dīwān al-Ṭughrāʼī : ṣāḥib li-ummīyat al-ʻajam.</bdi>
<bdi class="metadata-value">El-gar ül-hesap.</bdi>
<bdi class="metadata-value">Emsile-yi cedide</bdi>
<bdi class="metadata-value">Endâht baḥs̲ı.</bdi>
<bdi class="metadata-value">Engizisyon esrârı</bdi>
<bdi class="metadata-value">Envar-i şarkiye.</bdi>