Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Type Text:Other Texts Remove constraint Type: Text:Other Texts

Search Results

<bdi class="metadata-value">The Laz Wish that Ended All Wishes.</bdi>
<bdi class="metadata-value">'Ship Mountague'</bdi>
<bdi class="metadata-value">'Ship Rooke Friggot'</bdi>
<bdi class="metadata-value">Nassau: Journal</bdi>
<bdi class="metadata-value">Benjamin: Journal</bdi>
<bdi class="metadata-value">'Ship Discovery'</bdi>
<bdi class="metadata-value">'A Journall kept by me George P[..], Commander of the Shipp Scepter, For Surratt and Bombay in ye. Anno Domini 1695'.</bdi>
<bdi class="metadata-value">'Chambs. ffriggt's. Journall. Capt. South Commandr. to ye. Bay of Bengl. & Surrt. begun 23d. Novr. 1695. ended 7th. June 1699.'</bdi>
<bdi class="metadata-value">'Charles 2d.'s Journall. Capt. Jno. Dorrill Comdr. to Surratt & Persia, begun 24th Novr. 1695 ended 28 July 1698'</bdi>
<bdi class="metadata-value">'Ship. Arabia. Factor'</bdi>
<bdi class="metadata-value">'Ship. Mackelsfield Friggatt'</bdi>
<bdi class="metadata-value">'Ship. Macclesfeild Galley'</bdi>
<bdi class="metadata-value">Rooke: Journal</bdi>
<bdi class="metadata-value">'Discovery's Journall Bound for Mocha 1700'</bdi>
<bdi class="metadata-value">'Martha's Journall. Capt. Thos. Raynes Bound To Bombay. Begun 20th April 1699/1700 Ended 3d May 1702.'</bdi>
<bdi class="metadata-value">'Phenix's Journall Capt. Tho. Lambert [...] begun 16th Nov 1700 ended 16th Dec 1703'</bdi>
<bdi class="metadata-value">'Loyall Bliss's Journall from ye. Lizard [towards Cape bona Esperance...] begun 4th June 1701 ended 5 April 1704'</bdi>
<bdi class="metadata-value">Mary: Journal</bdi>
<bdi class="metadata-value">'Log (incomplete) of the Loyall Cooke 1703-1707'</bdi>
<bdi class="metadata-value">Abingdon: Journal</bdi>
<bdi class="metadata-value">Naauw-keurige voyagie, van Nicolaas Clenard, hoog-leeraar in d'Academie tot Leuven, door Vrankrijk, Spanjen en Portugaal, na Africa, gedaan in het jaar 1535. en vervolgens : Handelende beknoptelijk van de wellustigheyd der Franssen, de armoede, en belacchelijke grootsheyd der Spanjaarden en Portugysen, verscheyde seldsaamheeden van Mahometh en sijnen alcoran: als mede der pelgrims, na Mecca reysende, me eenige bysonderheeden van de Stad Fez / Getrokken uyt des reysigers eygene brieven, geschreeven aan den geleerden Jacob Latomus, en andere sijner goede vrienden. Met noodig register en konst-print verrijkt</bdi>
<bdi class="metadata-value">Donegal: Journal</bdi>
<bdi class="metadata-value">Blenheim: Journal</bdi>
<bdi class="metadata-value">Somers: Journal</bdi>