Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Dutch Remove constraint Language: Dutch

Search Results

<bdi class="metadata-value">'KAART VAN DE PERZICHE GOLF'</bdi>
<bdi class="metadata-value">'MISCELLANEOUS. PERSIA 1882-1898: Maps, Government Papers etc.'</bdi>
<bdi class="metadata-value">'File 2/32 I II. AVIATION. C. FOREIGN AVIATION. (I) Use Of Gwadur Landing Ground by K.L.M and Air France.’</bdi>
<bdi class="metadata-value">'File 7/1 I Duty on Cargo Landed at Bahrain'</bdi>
<bdi class="metadata-value">'FACSIMILE DER KAART VAN DE PERZISCHE GOLF (1646) BEHOORENDE BIJ ROOBACKER'S SCHEEPSJOURNAAL'</bdi>
<bdi class="metadata-value">Abidine.</bdi>
<bdi class="metadata-value">Carte de la coste d'Arabie, Mer Rouge et Golfe de Persetirée de la Carte de l'Océan Oriental publiée en 1740 par Ordre de Mgr le Comte de Maurepas augmentée sur des remarques particulières et dressée sur des observations astronomiques = Kaart van de Kust van Arabië, de Roode-Zee en de Gulf van Persië Gemaakt na de Fransse-Kaart van den Ooster-Ocean uitgegeven A. 1740 op Bevel van den Hre Grave de Maurepas Vermeederd op byzondere Aanmerkingen, en geschikt volgens Sterrekundige-Waarnemingen</bdi>
<bdi class="metadata-value">Kraus-Meyerhof Offprints volume 28</bdi>
<bdi class="metadata-value">Naauw-keurige voyagie, van Nicolaas Clenard, hoog-leeraar in d'Academie tot Leuven, door Vrankrijk, Spanjen en Portugaal, na Africa, gedaan in het jaar 1535. en vervolgens : Handelende beknoptelijk van de wellustigheyd der Franssen, de armoede, en belacchelijke grootsheyd der Spanjaarden en Portugysen, verscheyde seldsaamheeden van Mahometh en sijnen alcoran: als mede der pelgrims, na Mecca reysende, me eenige bysonderheeden van de Stad Fez / Getrokken uyt des reysigers eygene brieven, geschreeven aan den geleerden Jacob Latomus, en andere sijner goede vrienden. Met noodig register en konst-print verrijkt</bdi>
<bdi class="metadata-value">Nieuwe en Accurate Caart van de Omleggende Lande van Belgradoals mede des selfs Belegeringh, ende Marse der Keyserlycke Armee, Ao. 1717</bdi>
<bdi class="metadata-value">Nieuwe kaart van Tartarie na de alderlaaste ondekking int ligt gebragt</bdi>
<bdi class="metadata-value">Nova ac verissima Maris Caspii ante hac maximam fere partem nobis incogniti ac regionum adjacentium delineatiojussu invictissimi principis Petri Alexii fil. magni Russorum imperatoris</bdi>
<bdi class="metadata-value">Voyagien, Behelsende een Historie van de Dorfmonckelijcke ende tegenwoordige Standt des Turcksenrijcks : hare Wetten / Regeeringe / Politie / Krijghs-macht / Hooben van Justitie / ende Koop-handel. Als mede, van Ægypten ; d'Antiquiteyt, verborgene Characteren, Ordinantien, Custuymen, Discipline, ende Religie der Ægyptenaren</bdi>
<bdi class="metadata-value">Four nautical charts related to the Persian Gulf and Gulf of Oman</bdi>
<bdi class="metadata-value">Charts of the Gulf of Oman and Strait of Hormuz</bdi>
<bdi class="metadata-value">Dutch Maps of the Persian Gulf</bdi>
<bdi class="metadata-value">Chart of the Gulf of Oman</bdi>
<bdi class="metadata-value">Nautical chart of the Persian Gulf</bdi>
<bdi class="metadata-value">Chart of the Persian Gulf</bdi>
<bdi class="metadata-value">Ḥikāyat Sulṭān Ibrāhīm ibn Adham. Dutch & Malay</bdi>